:
A A A
: C C C
. .

Пресс-релизы ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ от 21.12.2018

21.12.2018

Пресс-релизы ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ от 21.12.2018

На региональном межведомственном совете названы ключевые проекты развития здравоохранения

http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/25526-na-regionalnom-mezhvedomstvennom-sovete-nazvany-klyuchevye-proekty-razvitiya-zdravoohraneniya.html

В Волгоградской области наградили авторов лучших бизнес-проектов

http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/25525-v-volgogradskoy-oblasti-nagradili-avtorov-luchshih-biznes-proektov.html